Yritys

Yrityksemme juuret ovat Turun yliopistolla vuosina 1986-2012 toimineessa liikennepsykologian tutkimusryhmässä. Ryhmämme tuli tunnetuksi erityisesti liikennekäyttäytymiseen, kuljettajaopetukseen sekä erilaisten liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikuttavuuteen liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnastaan. Ryhmällämme oli keskeinen rooli tieliikenteen kuljettajaopetuksessa käytettyjen toimintatapojen ja menetelmien kehittämisessä niin Suomessa kuin laajemminkin Euroopan maissa. Lisäksi osallistuimme aktiivisesti suomalaiseen onnettomuustutkintaan ja sen menetelmien kehittämiseen.

Tutkimus ja Koulutus Humaani Oy:ssä jatkamme edellä kuvailtua toimintaa. Näkökulmamme on vahvasti käyttäytymistieteellinen ulottuen yksilöiden toiminnasta ryhmien ja organisaatioiden toimintaan.