Projektit

Olemme olleet toteuttamassa muun muassa seuraavia tutkimus- ja koulutushankkeita (2010-luvulla):

2016

 • B-kuljettajaopetuksen seuranta. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.
 • Evaluation of the training message in the Winter driving course at M-B Driving academy. Mercedes-Benz Driving Academy, Brooklands, Iso-Britannia.

2015

 • Mopojen ja moottoripyörien kuljettajien loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet vuosina 2006-2013. Liikennevakuutuskeskus.

Hatakka, M., Laapotti, S. & Peräaho, M. (2015). Mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden loukkaantumiset ja kuolemat tutkijalautakunta-aineistossa. Liikennevakuutuskeskus, Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT.

Raportti

2014

 • Kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusohjelmien opetussuunnitelmien arviointi (Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi). Selvityksessä tarkasteltiin kaikkia Trafin hyväksymiä opetusohjelmia (lähes 700) ja niitä arvioitiin ja luokiteltiin niiden sisällön ja opetusmenetelmien mukaan.
  Hatakka, M., Laapotti, S. & Peräaho, M. (2014). Kuljettajien ammattipätevyys: jatkokoulutusohjelmien opetussuunnitelmien arviointi. Trafin tutkimuksia 6/2014).

Raportti

 • Kuljettajaopetusuudistuksen seurannan menetelmien kehittäminen ja perustason kartoitus vuosina 2012-2014 (Trafi).
 • Liikenne hurahti verkostoon. Liikenneturvan ja opetushallituksen opettajien jatkokoulutushanke. Hankkeessa kehitettiin konkreetteja ja käyttökelpoisia liikennekasvatuksen menetelmiä erityisesti ylä- ja alakouluikäisten opetukseen. Hankkeessa järjestettiin kymmeniä vuorovaikutteisia opettajien jatkokoulutuspäiviä (2010-2014).
 • Uudenlaisten opetusmenetelmien kehittäminen ja niiden toimivuuden arviointi Nokian, Vantaan ja Vihdin ajoharjoitteluradoille (2011-2014).
 • Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voidaan oppia? Liikenneturvan koulutusaineisto 2011 ja päivitetty versio 2014. Antero Lammi, Mika Hatakka, Laura Loikkanen, Toni Vuoristo, Liikenneturva.

Raportti

2013

 • Liikenneturvan raskaan kaluston ennakoivan ajamisen koulutuksen REAK® materiaalien uudistaminen.

Projekti

 • Toistuvien liikennerikkomusten seuraamusjärjestelmän kehittäminen (Trafi). Hankkeessa vertailtiin Euroopan maiden seuraamusjärjestelmiä ja arvioitiin niiden soveltuvuutta Suomeen.
  Peräaho, M. (2013) (Trafin julkaisuja 19/2013).

Raportti

2012

 • NASTA-tutkimusohjelmaan osallistuminen vuosina 2011-12. Tutkimusohjelma selvitti nastarenkaiden käytön vähentymisen vaikutuksia ilmanlaatuun, terveyteen ja liikenneturvallisuuteen. Teimme laajan kyselyn pääkaupunkiseudun kuljettajille arvioidaksemme, mitä turvallisuusvaikutuksia kitkarenkaiden käytön lisäämisellä olisi. Päätelmämme oli, että kaikille kuljettajille kitkarenkaat eivät sovi ja siksi kitkarenkaiden käytön voimakas lisääminen tarvitsee rinnalleen turvallisuutta tukevia toimia.
  Katila, A. & Laapotti, S. (2012). Kitkarenkaiden talvenaikaisen käytön lisääntymisen vaikutukset kolaririskiin. Kolaririskin vähentämisen mahdollisuudet. NASTA-tutkimusohjelma.

Raportti NASTA-projekti

 • Lääkärien ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin lääkäreiden ilmoitusvelvollisuuden toteutumista käyttäen sähköistä kyselyä, jonka kohderyhminä olivat lääkärit, ajo-oikeusasioita käsittelevät poliisit sekä tutkinnon vastaanottajat.
  Peräaho, M., Laapotti, S., Katila, A. & Hernetkoski, K. (2012). Lääkärin ilmoitusvelvollisuus ajoterveysasioissa: kolme näkökulmaa prosessin toimivuuteen. LINTU-julkaisuja 2/2012. Liikenne- ja viestintäministeriö, Helsinki.

Raportti

 • EU-projekti C.A.S.H. (Connecting Authorities for Safer Heavy Goods Traffic in The Baltic Sea Region) vuosina 2009-2012. Hankkeessa Turun yliopiston liikennepsykologian tutkimusryhmä selvitti ulkomaanliikenteessä toimivien raskaan liikenteen kuljettajien liikenneturvallisuutta, työterveyttä ja -turvallisuutta sekä liikennekulttuurien välisiä eroja. Tutkimukseen osallistui valvovia viranomaisia ja raskaan liikenteen kuljettajia 9 Itämeren alueen valtiosta.
  Laapotti, S., Hernetkoski, K., Katila, A., Peräaho, M. & Keskinen, E. (2012). C.A.S.H. survey on drivers of heavy goods vehicles in 2010-2011 – traffic behaviour, attitudes, occupational health and cultural differences around the Baltic Sea. C.A.S.H. publications 4:2012.
  Laapotti, S. & Katila, A. 2011. What is important for traffic safety of heavy goods transport: authorities’ and drivers’ views.

Raportti C.A.S.H-projekti

 • Kokoomateoksen ”Oppimisen ja opettamisen psykologia kuljettajaopetuksessa” kirjoittamiseen ja toimituskuntaan osallistuminen (toim: Esko Keskinen, Sirkku Laapotti, Antero Lammi, Ari-Pekka Nieminen ja Martti Peräaho). Liikenneturvallisuuden edistämissäätiö. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu, 2012.
 • “Särmänä liikenteessä” Selvitys ryhmäkeskustelumenetelmän toimivuudesta varusmiesten liikenneturvallisuuskoulutuksessa (2012) Liikenneturva.

Raportti

2011

 • Ammattikuljettajien vakavia liikenneonnettomuuksia ja niiden riskitekijöitä tarkastelimme hankkeessa, jonka yhtenä tausta-ajatuksena oli työympäristön ja organisaation merkittävä rooli työntekijöiden turvallisuuskäyttäytymisessä.
  Laapotti, S & Peräaho, M. (2011). Ammattiliikenteen kuolonkolarit ja niiden riskitekijät. Trafin julkaisuja 10/2011. Helsinki. 

Raportti

2010

 • Ehdotuksen tekeminen uudeksi kuljettajaopetusjärjestelmäksi Suomessa. Ehdotuksen keskeisin sisältö oli koulutuksen muokkaaminen kuljettajaopetuksen GDE-mallin tavoitteiden mukaiseksi.
  Keskinen, E., Peräaho, M., Laapotti, S., Katila, A. & Hernetkoski, K. (2010). Ehdotus kolmivaiheiseksi kuljettajaopetukseksi B-luokan ajokorttia varten. Trafin julkaisuja 7/2010. 

Raportti

 • Kevyen liikenteen turvallisuutta taajamaliikenteessä olimme selvittämässä laajassa LINTU-tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena oli parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta liikennejärjestelyjä kehittämällä.
  Kelkka, M., Laapotti, S., Airaksinen, N., Sainio, P., Toiskallio, K., Karppinen, S., Soukiala, J. & Järvenpää, K. (2010). Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa. Jalankulun ja pyöräilyn kuolonkolareiden vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä. LINTU-julkaisuja 2/2010 Liikenne- ja viestintäministeriö, Helsinki.

Raportti