Henkilöt

Mika Hatakka

Olen psykologian tohtori, työnohjaaja ja prosessikonsultti. Olin mukana Turun yliopiston liikennepsykologian tutkimusryhmässä sen alusta vuoteen 2005, jolloin siirryin kehittämispäälliköksi Liikenneturvaan. Kahden Helsingin vuoden jälkeen olen toiminut freelancerina ja nyt myös Tutkimus ja Koulutus Humaani Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Liikenneonnettomuustutkintaa olen tehnyt vuodesta 1984 ja Onnettomuustutkintakeskuksessa olen toiminut vuodesta 2009. Yliopiston aikoina opetustehtäviin kuuluivat erityisesti sosiaalipsykologia ja ryhmäilmiöt. Työnohjaajakoulutuksen hankin 2000-luvun alussa. Koko työuraani on leimannut erityisesti koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen. Olen myös Liikenneturvan kouluttama auktorisoitu EAK®-kouluttaja.

Sirkku Laapotti

Olen psykologian tohtori ja liikennepsykologian dosentti Turun yliopistossa. Olin mukana Turun yliopiston liikennepsykologian tutkimusryhmässä koko sen toiminnan ajan. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien käyttäytymistiedejäsenenä olen ollut vuodesta 2001 ja Onnettomuustutkintakeskuksen tutkijana vuodesta 2005. Lisäksi olen Liikenneturvan kouluttaja ja Varsinais-Suomen ja Satakunnan liikenneturvallisuustyön ohjausryhmän jäsen. Psykologin töitä olen tehnyt muistisairauksien ennaltaehkäisyyn liittyneessä hankkeessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (FINGER). Onnettomuuksien ja ongelmien ennaltaehkäisy on työni – niin tutkijana kuin psykologinakin – keskeisin tavoite.

Martti Peräaho

Olen psykologian maisteri ja liikennepsykologi. Liityin Turun yliopiston liikennepsykologian tutkimusryhmään vuonna 1997. Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien käyttäytymistiedejäsenenä olen ollut vuodesta 2001 lähtien ja Onnettomuustutkintakeskuksen tutkijana raideliikenteen onnettomuuksissa vuodesta 2010. Lisäksi olen toiminut ammatinvalintapsykologina. Tutkimukselliset kiinnostukseni liittyvät kuljettajaopetuksen sisältöjen mallintamiseen sekä ikääntymisen kysymyksiin. Olen myös Liikenneturvan kouluttama auktorisoitu EAK®-kouluttaja.

Mika Hatakka, Sirkku Laapotti ja Martti Peräaho ryhmäkuva