Tutkimus ja Koulutus Humaani Oy

Tarjoamme monipuolisia tutkimus- ja koulutuspalveluja käyttäytymistieteiden alalta. Erikoisosaamisemme liittyy ihmisen normaaliin ja poikkeavaan toimintaan ja siihen vaikuttamiseen seuraavilla aloilla:

Tie- ja raideliikenteen turvallisuus ja riskit

Kuljettajaopetus ja sen kehittäminen

Organisaatioiden turvallisuusosaaminen ja -kulttuuri

Onnettomuustutkinta

Liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikuttavuus

Työelämä: työssä jaksaminen, työilmapiiri, työllistyminen

Ennakoivan ajon koulutus (EAK®)